Nuorten ja Lapset vapaa-aikaan tuetaan.

Nuorten ja Lapset vapaa-aikaan tuetaan.Tule Mukaan ry:n vaikutus vapaa-aikaan
·       Tuetaan maahanmuuttajataustausten lasten ja nuorten kasvua ja edistetään kototumista.
·       Vahvistetaan maahanmuuttajalasten ja -nuorten elämänhallinnantaitoja.
·       Tarjotaan lapsille ja nuorille mielekästä tekemistä ja nykyistä parempia ja terveempiä ajanviettomahdollisuuksia.
Idiris

Vastaa