Kotiäitejä ei ole vielä saatu riittävästi mukaan koulutukseen. Monet elävät eristäytyneenä koteihinsa. He eivät tunne suomalaista palvelujärjestelmää, eivätkä oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan Suomessa, jolloin kotoutumisprosessi pitenee.

Huonosti koulutetuilla ja koulunsa keskeyttäneillä maahanmuuttajanuorilla on suuri riski vieraantua yhteiskunnasta.

Toimenpiteet:

Tule Mukaan ry pyrkii estämään ja ennaltaehkäisemään vieraantumista koulutuksen ja leiritoiminnan avulla. Tule Mukaan ry:n tavoitteena on sijoittaa riittävästi resursseja

länsivantaalaiset ja Helsinkilaiset lasten nuorten tukemiseen sekä lapsiperheille.

Leirin tarkoituksena on tukea vanhempia, lasten kasvatusta ja tarjota vapaa-ajan toimintaan.

Tule Mukaan ry yrittää ennaltaehkäistä syrjäytymistä, rohkaista heitä koulunkäyntiin ja auttaa jokapäiväisessä opiskelussa, jotta he pystyisivät mukana suomalaisessa koulutusjärjestelmä.

Tule Mukaan ry pyrkii parantamaan kotiäitien olosuhteita mm.  järjestämällä seminaareja, leirejä, joissa lapsiperheet voisivat tutustua.

 • helpottaa monikulttuuristen perheiden yhteiskuntaan sopeutumista
 • Lasten ja nuorten osallisuuden tukemineen
 • Kulttuurien välinen vuorovaikutus
 • Maahanmuuttajien sosiaali- ja integraatiokysymykset
 • maahanmuuttaja lasten- ja nuorten kasvun tukeminen
 • Somalinuorten tulevaisuus Suomessa (nuoriso-ongelmat kuten huumeet, opiskeluvaikeudet)
 • Lasten ja nuorten osallisuuden tukemineen
 • Lisätä  vielä lasten oman ku1ttuurin tuntemusta ja arvostusta
 • Turvata oman kielen hallinta ja toimivan kaksikielisyyttä
 • Tukea myös suomenkielen oppimista
 • Auttaa  vanhempia lasten kasvatustyössä monikulttuurisessa ympäristössä
 • Keinot suomalaisen yhteiskunnan sopeuttamiseen