Tule Mukaan ry:issä on suunniteltu seminaari- ja keskustelutilaisuuksien sarja.   Tarkoituksena on järjestöjen välisen yhteistyön tiivistäminen ja yhteisten tarpeiden kartoittaminen. Tällä hetkellä moni järjestö kilpailee samoista rahoituksista ja tekee suunnattoman määrän päällekkäistä työtä saavuttamatta työllään kuitenkaan haluttuja tuloksia. Tule Mukaan ry on kehittänyt yhteistyössä Omian:n kanssa ratkaisuja ammatti koulutettujen Suomessa asuvien somalialaisten työllistämiselle

Yleisempi päämäärä on aktivoida ihmisiä omaehtoiseen tiedon- ja työnhakuun ja näin mahdollistaa yhdistyksen neuvontapalvelujen keskittäminen henkilökohtaisiin ja erikoiskysymyksiin.   Suuren kiinnostuksen vuoksi vuoden 2021 aikana järjestetään kuusi seminaaria, joissa opastetaan osallistujia internetin käytössä työhaussa ja työelämään liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Kurssit järjestetään pienryhmäopetuksena Tule Mukaan ry:n toimistossa

  • Tule Mukaan ry kehittää ratkaisuja pääkaupunki asuvien ulkomaalaisten työllistämiselle. Ratkaisuja etsitään sekä korkeasti koulutettujen että vähäisemmän koulutuksen omaavien maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi 
  • tarjotaan somalinkieliset vastaukset yleisimmin kysyttyihin työllistymiseen liittyviin kysymyksiin  
  • avustetaan yhdistyksen jäseniä löytämään avoinna olevia työpaikkoja käyttämällä ajan tasalla olevaa somalinkielistä linkkisivua  
  • Yllämainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan Tule Mukaan ry:n toimistoon vuodeksi 2021 henkilö, jolla on riittävä koulutus ja kokemus tietokoneista (mikrotukihenkilö) ja internetin hyödyntämisestä