Vakta kaksi koulu Waaberi koulu ja mustaqbal koulu

Mustaqbal koulu

Waaberi peruskoulu ennen ja sen jälkeen

UM. aiemmin rahoitamaa 2011-2016 waaberi peruskoulu  jossa Somalian opetusministerio on vallitun 2020/2021  parhaaksi koulukssekä Gedo Development (GD) Baled-Xawossa toteuttamaa  kouluja.

Toiminta Somaliassa

Järjestö edistää somalialaisten asiaa sekä Suomessa että Somaliassa järjestämällä ja tukemalla omalla äidinkielellä tapahtuvaa koulutusta, erityisesti äidinkielessä, matematiikassa ja fysiikassa seminaarien ja kesäleirien välityksellä. Järjestö haluaa edistää jäsenistönsä kotimaan jälleenrakennusta ja pyrkii kehittämään somalialaista koulutusjärjestelmää Suomesta saadun mallin mukaisesti.  

Tule Mukaan ry jäsenet on avustanut Waaberin peruskoulun toimintaa. Hankkeen avulla saatiin peruskoulu toimimaan paremmin, jolloin kouluun pääsivät sekä köyhien perheiden lapset että tytöt, jotka ovat usein heikommassa asemassa. Alueen ongelma on se, että köyhät lapset ja tytöt ovat jääneet perusopetuksen ulkopuolelle vuodesta 1991 lähtien ja näemme, että tähän epäkohtaan on pikaisesti puututtava. Tavoitteena on lisätä opetuksen osallistumisen tasa-arvoa sekä lukutaitoisten määrää alueella, joka luonnollisesti luo pohjan alueen köyhyyden vähentämiselle ja demokraattiselle kehitykselle. Tällä hetkellä koulussa opiskelee noin 2000 oppilasta. Waaberi peruskoulu saavutti merkittävän nimityksen Somalian parhaimpana kouluna. Vähäisten resurssien vuoksi koulunkäynnin mahdollisuus on kuitenkin vähäinen verrattuna alueen asukaslukuun. Tule mukaan ry on auttanut Waaberin peruskoulun mm. opettajan palkan maksamisessa sekä materiaaliavustuksissa.

Tule mukaan ry on käynnistänyt Baled-Hawossa Mustaqbal peruskoulun ja lukion. Koulu avattiin 01.12.2020. Koulussa opiskelee noin 100 oppilasta. Koululle hankittiin bussi.  Tule Mukaan ry:n toiminnan tavoitteena on lisätä opetuksen osallistumisen tasa-arvoa sekä lukutaitoisten määrää alueella, joka luonnollisesti luo pohjan alueen köyhyyden vähentämiselle ja demokraattiselle kehitykselle.  Autoimme rahallisesti ja toiminnallisesti Mustaqbal peruskoulun toimintaa vuonna 2021. Tule Mukaan ry on maksanut osan Waaberin peruskoulun opettajan palkan sekä osan materiaaliavustuksista. Kuluvana vuonna lähetettiin kuusi kannettavaa tietokonetta kouluun. Tule Mukaan ry osallistuu maan jälleenrakentamiseen tarjoamalla jäsenilleen mahdollisuuden oppia demokraattisia päätöksentekomenetelmiä. Yhteistyötä tehdään eri tahojen ja järjestöjen kanssa. Tule Mukaan ry on tukenut aktiivisesti Somalian rauhanponnisteluja ja järjestänyt sekä Somaliassa että Suomessa rauhankokouksia. Kokemukset niistä ovat olleet hyviä. Tule Mukaan ry on toiminut kaikin tavoin rauhatilan saavuttamiseksi.