Tule Mukaan ry on toiminut epävirallinen 2010 lähtien. Yhdistys toimii sääntöjensä mukaisesti maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja aikuisten yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseksi. Osallistumme myös kehitysyhteistyöhön ja rauhatyöhön Somaliassa. Järjestön jäsenet ovat 2013 lähtien ylläpitäneet UM
tuella rakennettu Baled-Hawossa sijaitsevan Waaberin peruskoulua, jossa toimii, myös sairaanhoitokeskus. Järjestöllä on myös, käytettävissään Suomen Somalia-verkoston
monipuolista kokemusta. Suomen Somalia-verkosto
konsultoi Tule Mukaan ry hyvien käytäntöjen
levittämisessä ja yhteistyökumppanien hankinnassa.
Tule Mukaan ry jäsenistössä on paljon eri alojen
ammattilaisia, joiden tietotaitoa hyödynnetään
hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa.
Suunittelemme myös muiden järjestöjen kanssa
yhteishankkeita