Tule Mukaan ry toiminta

Kotiäitejä ei ole vielä saatu riittävästi mukaan koulutukseen. Monet elävät eristäytyneenä koteihinsa. He eivät tunne suomalaista palvelujärjestelmää, eivätkä oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan Suomessa, jolloin kotoutumisprosessi pitenee

Tule Mukaan ry pyrkii estämään ja ennaltaehkäisemään vieraantumista koulutuksen ja leiritoiminnan avulla. Tule Mukaan ry:n tavoitteena on sijoittaa riittävästi resursseja helsinkilaisille lapsiperheille. Leirin tarkoituksena on tukea vanhempia, lasten kasvatusta ja tarjota vapaa-ajan toimintaan.

Tule Mukaan ry yrittää ennaltaehkäistä syrjäytymistä, rohkaista heitä koulunkäyntiin ja auttaa jokapäiväisessä opiskelussa, jotta he pystyisivät mukana suomalaisessa koulutusjärjestelmä.

 • helpottaa monikulttuuristen perheiden yhteiskuntaan sopeutumista
 • Lasten ja nuorten osallisuuden tukemineen
 • Huonosti koulutetuilla ja koulunsa keskeyttäneillä maahanmuuttajanuorilla on suuri riski vieraantua yhteiskunnan
 • Lasten ja nuorten osallisuuden tukemineen                                         
  Lisätä  vielä lasten oman kulttuurin tuntemusta ja arvostusta
  Turvata oman kielen hallinta ja toimivan kaksikielisyyttä
  Tukea myös suomenkielen oppimista
  Auttaa  vanhempia lasten kasvatustyössä monikulttuurisessa ympäristössä
  Keinot suomalaisen yhteiskunnan sopeuttamiseen

TOIMINTA SOMALIASSA

Tule Mukaan ry on jatkanut toimintaansa Waabari peruskoulun hyväksi (toiminta alkoi vuonna 2011). Tavoitteena on lisätä opetuksen osallistumisen tasa-arvoa sekä lukutaitoisten määrää alueella, joka luonnollisesti luo pohjan alueen köyhyyden vähentämiselle ja demokraattiselle kehitykselle. Autoimme rahallisesti ja toiminnallisesti . Tule Mukaan ry on maksanut osan Waaberin peruskoulun opettajan palkan sekä osan materiaaliavustuksista.

Lähetimme 2020 kontin, jossa oli erilaisia koulutarvikkeita.

 

VIESTINTÄ

Pääasiallisena viestintäkanavanamme toimivat yhdistyksen Facebook-sivut, omat sometilit, Radio Warsan, sekä ns. puskaradio.

Eri järjestöjen ja ryhmien sisäistä tiedonkulkua palvelevat kunkin omat sähköpostilistat sekä yhdistyksen yleisinä sähköpostilistoina toimivat keskustelu-, aktivisti- sekä ohjaajalistat.

Vuonna 2019 uudistimme myös yhdistyksen kotisivut.

Anisa Neuvola vedio

.